eTradycjaKamiński Piotr Stanisław -

Treść

Kamiński Piotr Stanisław

Charakterystyka twórczości Piotr Kamiński – kowal tworzy od dziewięćdziesiątych lat. Naukę pobierał w kuźni w Ostrynce u Stanisława Czajki. Technika kucia ręcznego w stali węglowej, zgrzewanie, nitowanie, rozciąganie, skręcanie. Tematy ...

Hulewicz Mieczysław

Charakterystyka twórczości Mieczysław Hulewicz mieszka w Czarnej Wsi Kościelnej. Został kowalem podobnie jak jego ojciec, lecz dość szybko porzucił pracę wiejskiego kowala – rzemieślnika i zajął się tworzeniem przedmiotów artystycznych, wzorowanych ...

Baranowski Mieczysław

Charakterystyka twórczości Mieczysław Baranowski zaczął zajmować się łyżkarstwem w początkach lat 70. XX wieku. Wówczas dzięki działalności Spółdzielni Rękodzieła Ludowego „Cepelia” rękodzieło było dobrym źródłem utrzymania, więc zajmowała się tym ...

Piechowski Paweł

Charakterystyka twórczości Paweł Piechowski garncarstwem zajmuje się od dzieciństwa, kontynuując tradycję rodzinnej wsi i swojej rodziny, w której jest czwartym pokoleniem garncarzy. Wcześniej zajmował się tym jego ojciec, dziadek oraz ...

Piechowski Mirosław

Charakterystyka twórczości Twórca wywodzi się z rodziny, w której garncarstwem zajmowały się cztery pokolenia. Bazuje więc na doświadczeniu przekazywanym z ojca na syna. Jego pracownia znajduje się  w Czarnej Wsi ...