eTradycjaLulewicz Franciszek -

Treść

Lulewicz Franciszek

Charakterystyka twórczości Franciszek Lulewicz z kowalstwem zetknął się w szkole zawodowej nie mając wcześniej żadnych związków rodzinnych z tą profesją. Chciał uczyć się na ślusarza, ale ostatecznie trafił do klasy ...

Kamiński Piotr Stanisław

Charakterystyka twórczości Piotr Kamiński – kowal tworzy od dziewięćdziesiątych lat. Naukę pobierał w kuźni w Ostrynce u Stanisława Czajki. Technika kucia ręcznego w stali węglowej, zgrzewanie, nitowanie, rozciąganie, skręcanie. Tematy ...

Hulewicz Mieczysław

Charakterystyka twórczości Mieczysław Hulewicz mieszka w Czarnej Wsi Kościelnej. Został kowalem podobnie jak jego ojciec, lecz dość szybko porzucił pracę wiejskiego kowala – rzemieślnika i zajął się tworzeniem przedmiotów artystycznych, wzorowanych ...

Kozak Marek

Charakterystyka twórczości Marek Kozak urodził się w Simunach (gm. Juchnowiec). Kowalstwem zajmuje się od 1998 roku. Początkowo współpracował z zespołem Ferrum Art, a od kilkunastu lat prowadzi własną kuźnię. Wykonuje ...