eTradycjaProjekt -

Treść

Projekt

Oddajemy do Państwa dyspozycji cyfrową bazę twórców ludowych województwa podlaskiego. To odpowiedź na wiele sygnałów i pytań,  jakie docierały do nas z różnych środowisk. O kontakt z twórcami ludowymi pytali animatorzy i organizatorzy dużych imprez w regionie i kraju, nauczyciele przygotowujący lekcje z zakresu edukacji regionalnej, studenci zbierający materiał do pracy badawczej, czy wreszcie goście odwiedzający nasze województwo. Potrzebę zbudowania takiej cyfrowej bazy sygnalizowali także sami twórcy ludowi, którzy chcą prezentować swoją pracę, umiejętności i w ten sposób być może znaleźć kontynuatorów.

W bazie zaprezentowaliśmy na początek dwanaście dziedzin twórczości ludowej i kilkudziesięciu ich przedstawicieli. Oprócz danych kontaktowych oraz  krótkiej informacji o twórcy można znaleźć także ofertę warsztatową, zdjęcia wyrobów, a w niektórych przypadkach również wizytówkę filmową. Dodatkowo opracowaliśmy czytelną mapę, która ułatwi dotarcie do pracowni poszczególnych twórców.

Informacje o twórcach ludowych zostały zebrane przez pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury podczas kilkunastu wyjazdów terenowych. Instruktorzy PIKu przeprowadzili wiele wywiadów, stworzyli dokumentację fotograficzną, a w niektórych przypadkach także audiowizualną. Teraz owoce tej pracy prezentujemy i przekazujemy w postaci cyfrowej bazy pod przekorną nazwą: E-tradycja.

Chcemy tę bazę nieustannie rozwijać o kolejne dziedziny i postaci twórców. Jesteśmy otwarci na informacje od Państwa, sugestie i uwagi. Mamy nadzieję, że E-tradycja posłuży ochronie sztuki ludowej i ludowego rzemiosła, przyczyni się do integracji społeczności, wśród których twórcy funkcjonują i zachęci młodych do kontynuacji rodzinnych tradycji.

 


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.