Lulewicz Franciszek

Zabłudów (gm. Zabłudów)
Lulewicz Franciszek
Franciszek Lulewicz
Palmowa 4
16-060 Zabłudów
podlaskie

Tel. 536 310 644

Charakterystyka twórczości

Franciszek Lulewicz z kowalstwem zetknął się w szkole zawodowej nie mając wcześniej żadnych związków rodzinnych z tą profesją. Chciał uczyć się na ślusarza, ale ostatecznie trafił do klasy przygotowującej do kowalstwa. Po ukończeniu szkoły przez wiele lat pracował w wyuczonym zawodzie w stoczni w Szczecinie oraz w miejscowym urzędzie ochrony i renowacji zabytków. W wyniku sytuacji życiowej powrócił na Podlasie, gdzie znalazł zatrudnienie w przedsiębiorstwie komunikacyjnym a przez następnych kilkanaście lat w urzędzie ochrony zabytków. Po zakończeniu aktywności zawodowej zajął się rolnictwem. Od 1997 roku prowadzi własny warsztat kowalstwa artystycznego. Wykonuje w nim typowe ozdobne elementy wyposażenia zewnętrznego jak bramy, balustrady kraty jak również drobne przedmioty nawiązujące do dawnych tradycji kowalstwa wiejskiego: krzyże, zawiasy, klamki a także świeczniki, wieszaki, zestawy kominkowe, kute kosze na drewno.

Swoje rękodzieło wystawia na jarmarkach i targach sztuki ludowej. Jego prace można podziwiać m.in. w klasztorze nad Wigrami, pałacu biskupim w Sejnach, na rynku w Tykocinie czy dworku w Strabli. W 2012 r. uczestniczył w polsko-litewskim plenerze kowalskim poświęconym kuciu krzyży zorganizowanym przez Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie we współpracy z Działem Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Od 2012 r. należy do białostockiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Rodzaj wytwarzanych wyrobów

ogrodzenia, balustrady, kraty, kosze do drewna, akcesoria kominkowe, wieszaki, kwietniki, świeczniki

Galeria zdjęć