Naumiuk Włodzimierz

Kaniuki (gm. Zabłudów)
Naumiuk Włodzimierz
Włodzimierz Naumiuk
Kaniuki 82
16-060 Zabłudów
podlaskie

Tel. 85 717 81 85

Charakterystyka twórczości

Jeden z najbardziej znanych i utytułowanych rzeźbiarzy na Podlasiu. Rzeźbi w różnorakim drewnie postacie ludzi i zwierząt. Wykonuje też płaskorzeźby oraz rzeźby plenerowe. Tematyka jego dzieł związana jest z życiem wsi i jej mieszkańcami. Rzeźbi postacie zapamiętane z dzieciństwa; swoich bliskich, wiejskich rybaków, flisaków, siewców, muzyków, cieśli, żniwiarek. Ukazuje ich z charakterystycznymi dla ich pracy atrybutami. W jego twórczości pojawiają się również tematy religijne związane z tradycją kościoła prawosławnego; figurki Chrystusa Ukrzyżowanego, Mojżesza, świętych Piotra, Pawła, Jana Ewangelisty i innych. Jego prace są znane nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Część dorobku artysty trafiła do zbiorów muzealnych w Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Toruniu, a także do prywatnych kolekcji w kraju i zagranicą. Były prezentowane również na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. we Francji, w Niemczech i w Belgii). Wiele z nich na stałe znajduje się w galeriach Europy, m.in., w Watykanie. Na rynku pobliskiego Zabłudowa można zobaczyć wykonane przez niego dwie rzeźby: świętych Piotra i Pawła (2003), a przy budynku straży pożarnej rzeźbę strażaka (1998). W swojej społeczności znany jest jako nauczyciel młodych, bo przez 20 lat prowadził „Szkołę Rzeźby” w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie. Kolekcja rzeźb Pana Włodzimierza znajduje się w Izbie Twórczej Włodzimierza Naumiuka w Kaniukach – jego rodzinnej wsi.

Od 1973 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii „twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe (…)” (2005) i stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za całokształt twórczości został uhonorowany medalem Gloria Artis.

 

Rodzaj wytwarzanych wyrobów

Rzeźby wykonane w różnych gatunkach drewna – przeważnie postacie związane ze wsią – chłopi, rybacy, kobiety i dzieci oraz figury świętych.

 

Galeria zdjęć