eTradycjaWityk Elżbieta -

Treść

Wityk Elżbieta

Charakterystyka twórczości Pierwsze próby twórczości podejmowała Pani Elżbieta w latach 80. XX wieku. Wzorem do naśladowania i nauczycielką była jej mama i to ona uczyła ją pierwszych ściegów i tajników ...