eTradycjaBaranowski Mieczysław -

Treść

Baranowski Mieczysław

Charakterystyka twórczości Mieczysław Baranowski zaczął zajmować się łyżkarstwem w początkach lat 70. XX wieku. Wówczas dzięki działalności Spółdzielni Rękodzieła Ludowego „Cepelia” rękodzieło było dobrym źródłem utrzymania, więc zajmowała się tym ...